FLOKKI

Flokki ry on Tampereen yliopiston opiskelijoiden ympäristötekniikan ammattiainekerho. Kerhon tarkoituksena on yhdistää ympäristötekniikan opiskelijoita, sekä aiheesta kiinnostuneita. Yhdistyksen toiminta alkoi vuonna 2014 silloisen Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan alaisena kerhona ja vuonna 2018 otettiin iso askel, kun yhdistys rekisteröitiin PRH:lle. Toiminta jatkui rekisteröinnin jälkeen ennallaan, mutta toimintaedellytyksemme olivat muutoksen jälkeen vakaammat. Flokki jatkoi toimintaansa muuttumattomana myös yliopistofuusion jälkeen.

Ajankohtaista

-Flokin hallitus vuodelle 2023 on valittu, onnea valituille!